Varázsvölgy Turista Társaság

"A Pásztón töltött évek voltak egész gyermekkorom,ha nem egész életem meghatározó esztendői.Ma sem tudom másnak nevezni a Zagyva völgyet,amelyben feküdt,mint varázsvölgynek"

Gaál István

-1-

 

ALAPÍTÓ OKIRAT

 

I. Általános adatok

A Civil Társaság neve: Varázsvölgy Turista Társaság

Székhelye:3068 Mátraszőlős Kertész u.3.

 

Működési területe: Elsősorban Felső - Zagyva (Tartól-Szurdokpüspökiig) tartó szakasza a Varázsvölgy és Nógrád megye valamint,Magyarország, Európai Unión belül és kívül is lehet.

 

Emblémája / logója:

 

II. Jogállás

Varázsvölgy Turista Társaság

Ptk. 578/J.§ (1)-a alapján Civil Társaság, amely bírósági bejegyzést nem

igényel. Természetes személyek a társaságot nem gazdasági érdekű

közös céljaik előmozdítására hozták létre. A Civil Társaság gazdasági tevékenységet nem folytat.

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, a szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi

támogatást nem nyújt.

 

A Társaság nem önálló jogi személy, a tagok felelőssége egyetemleges.

 

III. A Társaság célja a turizmust elősegítő tevékenység, túrázás elsősorban Varázsvölgyben, Pásztó kistérségében, és Nógrád megyében valamint Magyarországon, EU-ban és kívül is lehetséges.

- Örömtúrázás, túrázás, teljesítménytúrázás, táborozás.

-Turistaút-hálózat és létesítményei: jelzőtáblák, térképek, esőbeállók, források, kilátók.

-Szálláslehetőségek: kulcsosházak, turistaházak, bivakszállás.

-Kiadványok: útikönyvek, térképek, stb.

-Túramozgalmak lebonyolítása, fejlesztése és fenntartására.

 

IV. A Civil Társaság tagsága

A Társaságnak tagja lehet minden természetes és jogi személy, jogi

személyiséggel nem rendelkező szervezet, amennyiben részvételüket

jogszabály nem zárja ki.

 

A Társaság tagi formái:

-Alapítók

-Tag

-Regisztrált pártoló tag

-Segítő aktivista

-Tiszteletbeli tag

A célok elérését segítő kiemelkedő személy, vagy szervezet,

akit a társaság elismerése jeléül tiszteletbeli taggá nyilvánít .

 

 

-2-

 

 

A tagsági viszonya megszűnik:

-kilépéssel

-kizárással

-Civil Társaság megszűnésével.

 

A tagságot az alapító okiratban ügyvitelre kijelölt tag kivételével bármely

tag azonnali hatállyal indokolás nélkül felmondhatja. A tag (ok)

felmondása, illetve egyéb rendkívüli esemény esetén a társaság akkor szűnik meg, ha ez által a tagok száma egy főre csökken.

 

Kizárásnak van helye, ha a tag:

-akadályozza a Civil Társaság működését vagy veszélyezteti célkitűzéseinek megvalósítását.

 

V. A Civil Társaság képviselete

A társaságot ügyvivők képviselik.

Ügyvivők:

1) Pálinkás Gábor 

2) Koczka Katalin 

 

A Társaságot harmadik személyek és a hatóságok, valamint a sajtó előtt

az ügyvivők képviselik. Kizárólag az ügyvivők jogosultak a Társaság

nevében aláírni, vagy más módon kötelezettséget vállalni.

A Társaság bankszámlája és egyéb pénzeszközei felett az ügyvivők önállóan rendelkezhetnek.

 

Az ügyvivők személyes közreműködésükért díjazásban nem részesülnek.

 

A társaság alapító tagjai:

 

1. Pálinkás Gábor

2. Koczka Katalin

 

VI. A Civil Társaság vagyona

A Társaság vagyona, a tagok hozzájárulásaiból, adományokból, szellemi termékekből tevődhet össze.

A társaság tagjaitól tagdíjat nem szed, a hozzájárulások, adományoknak előírt mértéke nincs.

A tagok vagyoni hozzájárulása közös tulajdonba kerül. A társaság valamennyi tagja között egyenlően oszlik meg a nyereség, veszteség. A társaság vagyonáról éves beszámoló jelentésben számol el tagjai felé.

 

VII. Hatálybalépés

A jelen Alapító Okirat 2012. december 08. napon lép hatályba.

Elfogadva: 2012. december 08. napján

 

 

Pálinkás Gábor  sk                                                                                                        Koczka Katalin  

Ügyvivő                                                                                                                     Ügyvivő

 

E célokért hívom,elsősorban a Varázsvölgyért tenni akaró és örömtúrázni szerető embereket egy társaságba.

Tisztelettel.

Pálinkás Gábor

Ügyvivő-ügyvezető

 

 

 

Gaál István és Csohány Kálmán "varázsvölgyi" kirándulásai eggyikén.

(Forrás Pásztó Múzeum)

 

.